Dijital Pazarlama Nedir?

Dijital Pazarlama Nedir?

Dijital pazarlama terimi, tüketicilere ulaşmak için ürün ve hizmetleri pazarlamak için dijital kanalların kullanımını ifade eder.

Bu pazarlama türü, web sitelerinin, mobil cihazların, sosyal medyanın, arama motorlarının ve diğer benzer kanalların kullanımını içerir.

Dijital pazarlama, 1990’larda internetin ortaya çıkmasıyla popüler hale geldi. Geleneksel pazarlama ile aynı ilkelerden bazılarını içerir ve genellikle şirketlerin tüketicilere yaklaşması ve davranışlarını anlaması için yeni bir yol olarak kabul edilir.

Şirketler genellikle stratejilerinde geleneksel ve dijital pazarlama tekniklerini birleştirir.

Temel Olarak:

• Dijital pazarlama, tüketicilere herhangi bir sayıda dijital kanal aracılığıyla pazarlamayı içerir.

• Bu pazarlama biçimi genellikle web sitelerinde, mobil cihazlarda ve sosyal medya platformlarında yürütülür.

• Bu pazarlama biçimi, yalnızca web sitelerinde yapılan internet pazarlamasından farklıdır.

• Dijital pazarlama, e-posta, içerik pazarlaması, arama platformları, sosyal medya ve daha fazlası aracılığıyla müşterileri çekmek de dahil olmak üzere geniş bir alandır.

• Dijital pazarlamacıların karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, dijital pazarlama reklamlarıyla aşırı doymuş bir dünyada kendilerini nasıl farklı kılacaklarıdır.

 

Pazarlama, bir şirketin ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmak ve pazar payını geliştirmek için kullandığı her türlü faaliyeti ifade eder. Başarılı olmak için pazarlama, reklamcılık anlayışı, satış ve son kullanıcılara mal teslim etme yeteneğinin bir kombinasyonunu gerektirir. Bu normalde, şirketler için veya harici olarak diğer pazarlama firmalarıyla çalışabilen belirli profesyoneller ve pazarlamacılar tarafından üstlenilir. Geleneksel olarak şirketler baskı, televizyon ve radyo aracılığıyla pazarlamaya odaklandı. Bu seçenekler bugün hala mevcut olsa da, internetin yükselişi şirketlerin tüketicilere ulaşma şekillerinde bir kaymaya yol açtı.

İşte bu noktada dijital pazarlama devreye girdi. Pazarlama geleneksel olarak basılı (gazete ve dergiler) ve yayın reklamları (TV ve radyo) aracılığıyla yapılırdı. Bunlar bugün hala var olan kanallardır. Dijital pazarlama kanalları gelişti ve gelişmeye devam ediyor.

Şirketlerin pazarlamasını arttırmak için başvurduğu bazı yollar:

• Website Marketing

• Tıklama Başına Ödeme (PPC) Reklamcılığı

• Content Marketing

• Email Marketing

• Social Media Marketing

• Affiliate Marketing

• Video Marketing

• SMS Messaging

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart